Lydstudio

Flere mikrofoner,  instrumenter og forsterkere som kan brukes (trommesett, bass, gitar og piano)

ProTools, 24 preamper, tekniker til rådighet