Lydstudio

Midlertidige restriksjoner: maksimalt 3–4 personer som klarer å holde minst 1 meters avstand!

Flere mikrofoner,  instrumenter og forsterkere som kan brukes (trommesett, bass, gitar og piano)

ProTools, 24 preamper, tekniker til rådighet