Øvingsrom for band/ hybelstua

Midlertidige restriksjoner: maksimalt 3–4 personer som klarer å holde minst 1 meters avstand!