Lydstudio

Midlertidlig restriksjoner: maksimalt 4 personer som klarer å holde minst 2 meters avstand!

Flere mikrofoner,  instrumenter og forsterkere som kan brukes (trommesett, bass, gitar og piano)

ProTools, 24 preamper, teknikker til rådighet