Foto

Fotostudio

Vil du prøve deg som fotograf? Hver onsdag kl. 18.00 kan du lære mer om fotografering og fototeknikker gjennom Ungdommens Hus sin egen fotogruppe Fotografering UH. Ungdommens Hus holder også med jevne mellomrom kurs, også innen fotografering. Hvis du vil fotografere på egenhånd kan du booke vårt fotostudio med utstyret som hører til. Her kan du ta vennebilder, bilder til bloggen, instagram osv.

Fotostudioet inneholder

Fotostudio

Kamera og annet utstyr

Prosjektrom for redigering av bilder

Printere for alle utskriftsstørrelser og papir (du betaler kun for det forbrukte materiellet)